Μηχάνημα άμεσης ανύψωσης προσώπου, ματιών, λαιμού χωρίς λέιζερ.

Sale price $999.95 Regular price $1,299.95

Το Σύστημα Αναζωογόνησης Δέρματος Beauty Ion Pro σημαίνει επιχείρηση!
Γρήγορη εγκατάσταση, Εύκολα ρυθμιζόμενο, απλός σχεδιασμός

Μειώνει τη χαλάρωση του δέρματος κατά 85% σε 3-5 θεραπείες.

The Beauty Ion Pro Skin Rejuvenation System Means Business!
 Fast Setup, Easily Adjustable, Uncomplicated Design

Reduces sagging skin by 85% in 3-5 treatments.

Clinically proven using the latest technology.
This system is built to last and is a powerful and advanced tool for the reconditioning of skin which has been damaged by age, weight loss, acne, pregnancy and more. It will tone and tighten in as little as one treatment. Best results are achieved over a period of 3-4 weeks.
90 day, 100% satisfaction guarantee.
Fast Setup, Easily Adjustable, Uncomplicated Design.

Warranty Information:  To the original purchaser, the above item will arrive without damage or defect in material or workmanship. Should your system arrive damaged or in otherwise incomplete/unacceptable condition please refer to the warranty repair card in your instruction packet to expedite the return. 
Guaranteed Worldwide Utility Compatibility.  110-240 Volts.  All kits are sent with corresponding input voltage, hertz and plug style for the country of destination.
This is the face lifting machine you have been looking for. 
Start enjoying the great benefits today!
 
From the experts at Bio-Avance, the world leader in Salon and Medispa Cosmetology Equipment, Accessories and Supplies. 
Chosen by more professional Aestheticians.

This is a more powerful version of the Ion-Pro Standard which is ideal for abdominal regions in the tightening and reshaping of skin.

By using the Beauty Ion Pro Galvanic Treatment on a weekly basis, skin can be firmed, rejuvenated and toned. This helps reduce wrinkles and sagging skin. The Beauty Ion Pro works by using galvanic ions to bring nutrients deep into the skin.  These positive and negative currents stimulate regenerative processes in the skin for a healthy, youthful appearance.  Fast setup, No surgery and NO side-effects.
The galvanic technology used by the Beauty Ion Pro has been scientifically recognized to improve the skin by reducing fine lines and sagging skin. Results can be seen in as little as one treatment. Continual applications over several weeks will result in better looking and natural skin.

This easily adjustable system consists of a sensor module linked to a galvanic controller. Three types of hand-held probes are included with the system (1, 1.5 and 3 inch applicator heads) which makes the Deluxe model suitable for different applications and body areas.

High Output Deluxe Kit Includes: 5000uA 24,000uV galvanic skin toning controller, galvanic wand, standard 1 inch facial treatment head, 1.5 inch treatment head for larger areas, 3 inch head for body shaping, 18 oz. supply of high viscosity electrolyte gel, 18 oz. supply of Serum C/K treatment gels and complete easy-to-follow instructions.  Unmatched Performance!  Unsurpassed Quality!
This state-of-the-art system is a powerful and advanced tool for the reconditioning of skin which has been damaged by age, weight loss, acne, pregnancy and more. It will tone and tighten in as little as one treatment. Best results are achieved over a period of 8-10 weeks.