سیستم درمان قارچ ناخن، تجهیزات خانگی و کلینیک برای عفونت ناخن پا و ناخن

Sale price $899.95 Regular price $999.95

اگر در مورد حذف قارچ ناخن جدی هستید، این سیستم شماست. درجه حرفه ای منجر به یک دستگاه استفاده از سالن و Medi-Spa جمع و جور و مقرون به صرفه می شود.

If you are serious about nail fungus removal, this is your system. Professional grade results in a compact and affordable Salon and Medi-Spa use machine.

Unmatched performance. Fast Proven results using the latest technology.

Works on 110-240 Volts, Global Compatibility Guaranteed. 180 jcm2/sec. energy density.

Nail fungal treatment, permanent removal, low cost machine. Comes with complete instructions, before and after pictures, and clinical data. For use in professional clinics by Doctor, Dermatologist or Cosmetologist. Comes with post treatment OTC cream. Works fast with superior effectiveness. Provides the most effective treatments to get rid of finger and toe nail fungus. Quality system, both safe and effective. Also approved for permanent hair reduction and spider vein removal.

1 Year Warranty.

This is the permanent nail fungus removal device you have been looking for. Put it to work at your salon, medispa or establishment today!

Brought to you by Bio-Avance, the leader in salon and medispa cosmetology equipment, accessories and supplies. Chosen by more professional estheticians. YES, we ship internationally free of charge. YES, we service our customers. YES, we value your business.

All Pictures shown are for illustration purpose only and do not represent results achieved by all persons following treatments. Statements have not been evaluated by the FDA. Product and/or equipment is not intended to diagnose, treat or cure disease.