Μηχανή Ηλεκτρόλυσης V2R Salon Medispa

Sale price $799.95 Regular price $899.95

Εάν σκέφτεστε σοβαρά τη μόνιμη αποτρίχωση, αυτό είναι το σύστημά σας.
Επαγγελματικά αποτελέσματα σε ένα οικονομικό μηχάνημα οικιακής χρήσης ή κομμωτηρίου.

If you are serious about permanent hair removal, this is your system.

Professional results in an affordable home or salon use machine.

Permanently destroys unwanted follicles and hair growth in 1-3 treatments.
Works on all hair colors and types.
This hair removal system is so easy to use, no training is required. Galvanic electrolysis is so effective, it will be around forever. The Standard Epilator is even more comfortable for patients, especially on the face where blend electrolysis may be a bit too powerful. A fully adjustable rheostat gives the technician complete control.
Complete Home Use System Includes

Precision electrolysis system: Adjustable 300-2,000µA (0-100ω)(10A-3), probe stylus, anode, 2 Oz. of conductivity gel anode prep, foot switch, 5 sterile disposable probes (.003R), 1 year total coverage warranty (additional years are available), and Complete instructions.  *Equipment is compatible with all major-brand electrolysis probes.

90 day, 100% satisfaction guarantee.

Warranty Information:  To the original purchaser, the above item will arrive without damage or defect in material or workmanship. Should your system arrive damaged or in otherwise incomplete/unacceptable condition please refer to the warranty repair card in your instruction packet to expedite the return.  This warranty is valid for 12 calendar months from the date of purchase.  Additional years may be purchased for $9.95 each up to 5 years.  Refer to the warranty card included with your instruction packet for more information.

Guaranteed Worldwide Utility Compatibility.  110-240 Volts.  All kits are sent with the corresponding input voltage, hertz, and plug style for the country of destination.